Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
MOBILE EVOLUTION OY (4G-antennit.fi) ylläpitää asiakasrekisteriään osoitteessa:

MOBILE EVOLUTION OY
Rajakatu 2 A 6
77600 Suonenjoki
puh. 050-4423300

Rekisteriasiat
Asiakaspalvelusta (myynti@4G-antennit.fi) vastataan viimeistään kahden arkipäivän kuluessa asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi
MOBILE EVOLUTIONIN asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja MOBILE EVOLUTIONIN oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, MOBILE EVOLUTIONIN ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella MOBILE EVOLUTIONIN omien viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

•Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten)
•Tiedot kielestä, sukupuolesta, syntymäpäivästä ja -vuodesta
•Tunnistustiedot (asiakasnumero)
•Lupatiedot
•Asiakassuhdetiedot
•Asiakassuhteen päättymistiedot
•Laskutusasiakkailta henkilötunnus

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. MOBILE EVOLUTION ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

Tietojen poistaminen
Tietoja poistetaan asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä

Suosittelemme

Yritysasiakas

Kuluttaja-asiakkaat:
myynti@4G-antennit.fi
Yritysasiakkaat:
yritysmyynti@4G-antennit.fi